Proč mít správně pojištěné děti?

Životní a úrazové pojištění pro děti

V článku se zaměřím na to, proč je důležité uvažovat a mít dobře nastavené životní pojištění svých dětí.

👇👇👇

Nenadálý úraz či nemoc vlastního dítěte může velmi nepříjemně zkomplikovat rodinný život a rozpočet. Obzvláště, pokud se jedná o vážnější událost, která vyžaduje delší dobu léčení a rekonvalescenci. V takovém případě se může stát, že rodina bude muset vynaložit naspořené peníze na uhrazení nákladů spojených se samotnou léčbou (nadstandartní léčba, rehabilitace, zakoupení zdravotních pomůcek, náklady spojené s hlídáním, atd.) a pokud rodiče neseženou hlídání, musí jeden z nich zůstat s dítětem doma, což se projeví na nižším příjmu.

V nejhorším případě se může stát, že nemoc či úraz způsobí trvalé následky, které mohou negativně ovlivnit i budoucí pracovní uplatnění.

Kde číhá riziko úrazu?

Riziko úrazu číhá na každém rohu a ani dospělí, kteří jsou na blízku nemají šanci zabránit a ochránit dítě před všemi nástrahami.

Pokud vaše ratolesti provozují nějaký sport či jinou pohybovou aktivitu, riziko úrazu je výrazně vyšší. Sportovní úrazy představují 33% všech úrazů u dětí školního věku, jsou tedy nejčastějším úrazovým rizikem vůbec. U dětí od 12 do 15 let vznikají úrazy nejčastěji při organizovaném sportu a školní tělesné výchově.

Podle údajů České asociace pojišťoven řeší pojišťovny pojistné události související s dětskými úrazy v každoročním počtu přes 190 tisíc. Pojištěným za ně vyplácí téměř 2 miliardy korun ročně.

Úrazové vs. životní pojištění?

Co řeší úrazové pojištění

  • Trvalé následky úrazu,
  • Denní odškodné při léčení úrazu,
  • Smrt úrazem
  • Hospitalizaci následkem úrazu. Úrazové pojištění tedy řeší pouze následky úrazového děje. Dá se sjednat i jako krátkodobé, zejména pokud dítě jede na sportovní tábor, školu v přírodě či jede na víkend lyžovat na hory.

Co řeší životní pojištění

  • Trvalé následky úrazu,
  • Denní odškodné při léčení úrazu,
  • Smrt z jakékoliv příčiny,
  • Hospitalizaci z jakékoliv příčiny
  • Závažná onemocnění,
  • Invalidita/ztráta soběstačnosti.

Životní pojištění je komplexnější pojištění pro ty, kteří nechtějí nechat nic náhodě a chtějí pojistit své děti i na rizika související s nemocemi a zejména na jejich dlouhodobé následky. Cena takového pojištění se pohybuje v řádech pár stokorun za měsíc a může v případě nečekané události rodinnému rozpočtu velmi pomoct. Dítě může být pojištěné za výhodných dětských podmínek u některých pojišťoven až do věku 26 let.

Ještě POZOR na smlouvy, kde část pojistného odchází na „spoření“. Takové smlouvy mnohdy nebývá úplně výhodné a struktura poplatků v takovém investičním životním pojištění může část uspořených peněz spolknout. Ale o tom detailněji zase někdy jindy…

Spousta rodičů vnímá dětské pojištění zejména jako „bolestné“ za úraz či nějakou nehodu, která se dítěti může stát. Jak bylo ukázáno výše, následky byť drobného úrazu, můžou být pro rodinu finančně náročnější, než se na první chvíli může zdát.

Ozvěte se mi do zpráv 📩 a můžeme se společně podívat i na Vaše pojistné smlouvy 🧾, zda jsou nastavené s Vašimi cíli a splňují přesně to, co od nich očekáváte.