Obáváte se cukrovky? Možnosti pojistit se přibyly

Počet osob s diagnostikovanou cukrovkou neustále roste. V Česku tímto onemocněním trpí více jak 900 tisíc lidí. Ročně lékaři diagnostikují diabetes 75 tisícům nových pacientů. V naprosté většině se jedná o cukrovku tzv. druhého typu, která je spojována s nezdravým životním stylem. S požadavkem na kvalitní pojištění cukrovky u většiny pojišťoven stále nepochodíte. Přestože pojišťovny nabízejí pojištění závažných onemocnění, cukrovka na seznamu pojištěných diagnóz zpravidla chybí. Existují ale i výjimky a možností pojistit se i pro případ tohoto onemocnění v Česku přibylo.

Některé pojišťovny, například Kooperativa nebo ČSOB Pojišťovna, pojišťují cukrovku prvního typu. Ta ale propuká obvykle už v dětství, byť v některých případech onemocnění vzniká i po třicátém roce života, kdy mluvíme o takzvané pomalu probíhající cukrovce dospělých. Tímto onemocněním trpí zhruba sedm procent diabetiků v České republice a vyznačuje se úplnou absencí inzulinu v těle.

Jiné pojišťovny, například Metlife, pojišťují cukrovku druhého typu, ale pojistné plnění vyplácejí až za závažné komplikace s onemocněním spojené, ne za samotnou diagnózu. Z takového pojištění se obvykle plní při chronickém onemocnění ledvin (diabetická nefropatie), které může vést až k jejich selhání a nutnosti pravidelné dialýzy nebo transplantace. Pojištění kryje také onemocnění oční sliznice (diabetická retinopatie), konkrétně v případě, že se komplikace rozrůstají, nebo vedou až ke slepotě. Pojišťovna by platila také po chirurgické amputaci dolní končetiny či její části v souvislosti s tzv. diabetickou nohou.

Pojistit lze i druhý typ cukrovky

Nejvstřícnější podmínky najdou zájemci o pojistné krytí aktuálně u České podnikatelské pojišťovny. Ta před časem rozšířila nabídku o speciální připojištění, ze kterého může být vyplaceno plnění již při samotné diagnóze cukrovky prvního nebo druhého typu, a to bez ohledu na následný způsob léčby.

Pojistné plnění u ČPP obdrží i klient, kterému bylo onemocnění diagnostikováno a jako léčba byla zvolena „pouze“ dieta. Léčba inzulinem nebo jinými typy léků není pro výplatu plnění nutná. Peníze lze tedy získat rychleji a využít je například ke změně životního stylu. V těchto méně vážných případech je vyplaceno 25 procent sjednané pojistné částky, maximálně 375 000 korun. Zbývajících 75 procent z pojistné částky (maximálně do 1 500 000 korun) pak pojišťovna klientovi doplatí jen za následné vážné komplikace způsobené tímto onemocněním.

Půlroční čekací doba

Pojistit se mohou klienti až do stáří 70 let, avšak s rostoucím věkem musejí počítat s vyššími platbami za pojistné. Čekací doba je šest měsíců od sjednání pojištění. V praxi to znamená, že pokud by u klienta byla diagnostikována cukrovka do půl roku po sjednání pojištění, pojišťovna by výplatu plnění odmítla. Vyloučena je také tzv. těhotenská cukrovka, cukrovka související s HIV pozitivitou nebo porucha glukózové tolerance.

Diagnostikovaná cukrovka neznamená, že si dotyčný nemůže sjednat standardní životní pojištění. Jen se musí připravit na to, že pojišťovny budou podrobněji zkoumat závažnost jeho zdravotního stavu. Vedle pravdivě vyplněného dotazníku požadují pojistné ústavy po diabeticích také aktuální lékařskou zprávu. Nemá-li zájemce o pojištění zdravotní komplikace spojené s cukrovkou, většinou je sjednání zatíženo jen přirážkou k pojistnému. Horší situace nastane, když člověk už nějaké zdravotní problémy způsobené diabetem má. Tehdy se často ve smlouvě objeví výluky na onemocnění, která se u něho mohou pravděpodobně kvůli nemoci rozvinout. Týkat se to může i nejvážnějších nemocí a situací, které u diabetiků nastávají bohužel ve větší míře, jde například o srdeční infarkt, slepotu či transplantace ledvin.

Na co si dát při pojištění pozor, máte-li cukrovku

1. Vždy si ověřte, jaký typ diabetu je zahrnut do pojistného krytí a jaké podmínky si daná pojišťovna stanovuje pro výplatu plnění. Pojišťovna může krátit plnění v souvislosti s kouřením či nadměrnou konzumací alkoholu.

2. Dejte si pozor na výluku na takzvané předchorobí. Ověřte si u pojišťovny, zda vám bude opravdu plnit, pokud se například stanete invalidními i v důsledku cukrovky a již jste se s touto chorobou léčili před uzavřením smlouvy.

3. Sjednáváte-li pojištění závažných onemocnění dětem, upřednostňujte pojištění, kde pojišťovna vyplatí celé plnění ihned po diagnóze bez dalších podmínek, a ne například až po dvou letech léčby či závažných komplikacích.

4. Vyrážíte-li do zahraničí, zkonzultujte před cestou zdravotní stav s lékařem. Zkontrolujte si také, co kryje a nekryje vaše cestovní pojištění. Většinou se z cestovní pojistky hradí léčba u chronických stabilizovaných onemocnění, která se náhle zhorší. U cukrovky objevené nedlouho před cestou do zahraničí by již byl s krytím léčebných výloh problém.

Dušan Šídlo, pojistný analytik společnosti Broker Trust